Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради

Дата: 01.11.2018 20:00
Кількість переглядів: 1128

 

Фото без опису

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Вилкове

« 01» листопада 2018 р.                                                   № _____

Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого

самоврядування у відділі освіти, молоді та

спорту, культури, туризму Вилківської

міської ради

--------------------------------------------------------

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016 року, Постанови Кабінету Міністрів України № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 року:

1. Оголосити про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради:

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради (1 посада)

- головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради (1 посада)

- головний спеціаліст з економічних питань відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради (1 посада)

- спеціаліст з матеріально-технічного обслуговування відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради (1 посада)

 

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (додаток 1).

3. При проведенні конкурсу керуватись:

- Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

- Порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

- Переліком тестових питань щодо проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

4. Прийняття документів кандидатів на зайняття вакантних посад для участі в конкурсі здійснювати з 05 листопада 2018 року по 05 грудня 2018 року.

5.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                            М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ДОДАТОК №1

                                                                                           ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №____

                                                                                                      ВІД 01.11.2018 РОКУ

 

 

Склад конкурсної комісії для проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

 

 

1. Шовкун Василь Миколайович, заступник міського голови Вилківської міської ради – голова комісії;

2. Зелінський Геннадій Анатолійович, начальник юридичного відділу виконкомому Вилківської міської ради – заступник голови комісії;

3. Маляренко Тетяна Іванівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради – секретар комісії;

4. Імбірьова Тетяна Олександрівна, головний спеціаліст загального відділу виконкомому Вилківської міської ради – член комісії;

5. Мартіянова Наталя Григорівна, начальник фінансового відділу Вилківської міської ради – член комісії;

6. Абрамова Олена Володимирівна, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкомому Вилківської міської ради – член комісії;

 

 

Міський голова                                                                      М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

                                                                                                                     ДОДАТОК № 2

                                                                                           ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №_____

                                                                                                   ВІД 01.11.2018 РОКУ

 

 

 

 

Перелік вакансій посадових осіб місцевого самоврядування,

 на зайняття яких оголошується конкурс

 

 

 

1. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

2. Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

3. Головний спеціаліст з економічних питань відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

4. Спеціаліст з матеріально-технічного обслуговування відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради

 

 

 

Міський голова                                                            М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

                                                                                        ДОДАТОК № 3

                                                                                           ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №_____

                                                                                                      ВІД 01.11.2018 РОКУ

 

 

 

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування у

відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування шостої - сьомої категорій (далі – конкурс)

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію перший заступник міського голови. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів міської ради і виконкому.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

5. Умови проведення конкурсу у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

9. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників відділа освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені виконкомом Вилківської міської ради, згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах самоврядування у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбачених для кандидатів на посаду.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

20. Конкурсна комісія визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України  Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади

22. Порядок проведення іспиту у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади затверджується міським головою

23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається міському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

30. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

31. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

33. Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Міський голова                                                            М.Т. Дзядзін

 

 

 

 

                                                                                        ДОДАТОК №4

                                                                                           ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ №______

                                                                                           ВІД 01.11.2018 РОКУ

 

Порядок проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради

 

    1.1. Цей порядок визначає процедуру проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25 березня 2016 року, Постанови Кабінету Міністрів України № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 року.

    1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради.

    1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, затвердженою міським головою.

     1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

      Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням  конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням.

Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

     1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація.

1.7. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів конкурсна комісія оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

1.8. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи є невід’ємною частиною протоколів засідань.

1.9. Тестування кандидатів на зайняття вакантних посад проводиться у присутності не менше трьох членів конкурсної комісії.

1.10. Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного та іншого законодавства, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.   

1.11. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються розпорядженням міського голови та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті Вилківської міської ради.

1.12. Тестування проводиться державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

1.13. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

.1.14. Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

1.15. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.

1.16. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється визначення результатів тестування членами конкурсної комісії, які фіксуються секретарем у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4.

1.17. У разі використання результатів попереднього тестування до відомості додається копія звіту про його результати.

1.18. За результатами тестування виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.

1.19. Кандидати, які під час конкурсу пройшли тестування раніше, можуть протягом шести місяців з дня проходження тестування використати його результат для участі в іншому конкурсі.

1.20. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних чи інших причин, що не залежать від конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі за рішенням конкурсної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, що може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

1.21. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування.

З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

Результати тестування відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

1.22. Про дату і час проведення співбесіди кандидатів інформують додатково в порядку, що може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

1.23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

1.24. Співбесіду проводить конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

1.25. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди .

1.26. Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

1.27. Про результати проведення іспиту конкурсна комісія повідомляє кандидатам одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

1.28. Усі етапи конкурсу повинні проводитись у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення.

 

 

Міський голова                                                            М.Т. Дзядзін

 

 

                                   

 

Додаток 1

 до ПОРЯДКУ проведення конкурсу

 на заміщення вакантних посад посадових осіб

 місцевого самоврядування у відділі освіти,

молоді та спорту, культури, туризму

Вилківської міської ради

УМОВИ 
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки

Додатки до Розпорядження від ___.___.2018р. №_____ «Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого

самоврядування у відділі освіти, молоді та

спорту, культури, туризму Вилківської

міської ради»

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до п.13 ПОРЯДКУ

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування   у відділі освіти, молоді та спорту, культури, туризму Вилківської міської ради

з 01 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

03 грудня 2018 року, об 11.00 годині

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Маляренко Тетяна Іванівна

(096) 6915574

  vilkovo_vomskt@ukr.net

 

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

Закону України «Про місцеве самоврядування»

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади :

1. ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Вимоги до кандидата:

-          вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра

-          стаж робити за фахом не менше одного року або 2 років стажу в інших сферах

2. СПЕЦІАЛІСТ З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вимоги до кандидата:

-          вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра

-          стаж робити за фахом не менше одного року або 3 років стажу в інших сферах

-          досвід роботи з комп'ютером

3. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Вимоги до кандидата:

-          вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра

-          стаж робити за фахом не менше одного року або 3 років стажу в інших сферах

-          досвід роботи з комп'ютерними програмами

4. ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Вимоги до кандидата:

-          вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра

-          стаж робити за фахом не менше трьох років або 5 років стажу в інших сферах

-          досвід роботи з комп'ютерними программами

 

 

Міський голова                                                            М.Т. Дзядзін

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь