Регламент Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області

Додаток

                                              до рішення  ХХVІІ сесії VІІІ скликання

Вилківської міської ради Ізмаїльського

    району Одеської області

від 25.08.2022 №1793

 

 

 

 

 

 

 

Регламент

Вилківської міської ради Ізмаїльського району

Одеської області   VIII скликання

 

в новій редакції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Вилківська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування.....................................................................................................с.4

Стаття 2. Організаційно - правова, матеріальна та фінансова засади діяльності Вилківської міської ради........................................................ ………………….с.4

Стаття 3.Основні принципи діяльності Вилківської міської ради...............с.5

Стаття 4. Використання державної та міської символіки в діяльності Вилківської міської ради......................................................................................с.5

Стаття 5. Порядок затвердження Регламенту Вилківської міської ради VIII скликання. Внесення змін та доповнень до Регламенту Вилківської міської ради VIII скликання........................................................................................с.5

Розділ ІІ.ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ВИЛКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

Стаття 6. Депутат Вилківської міської ради....................................... ……......с.6

Стаття 7. Права та обов’язки депутата Вилківської міської ради...............с.7

Стаття 8. Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання...............................................................................................................с.9

Стаття 9. Доручення виборців...........................................................................с.11

Стаття 10. Помічник-консультант депутата Вилківської міської ради VIII скликання.............................................................................................................с.11

Стаття 11.Форми безпосередньої участі жителів міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське у вирішенні питань місцевого значення та питань, віднесених до відання місцевого самоврядування............................................................................с.11

РОЗДІЛ ІІІ.ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

Стаття 12. Депутатські групи та фракції.....................................................с.12

Стаття 13. Порядок утворення депутатських груп та фракцій..................с.12
Стаття 14. Права депутатських фракцій та груп........................................с.13

РОЗДІЛ IV. ВИЛКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА.

СЕКРЕТАР ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 15. Вилківський міський голова............................................................с.14

Стаття 16.Секретар Вилківської міської ради………………………………..с.15

Стаття 17.Староста......................................................................................с.15

Стаття 18. Постійні комісії ради.......................................................................с.16

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії Вилківської міської

ради……………………………………………………………………………с.17

Стаття 20. Виконавчий комітет Вилківської міської ради……………….....с.18

Стаття 21. Виконавчі органи Вилківської міської ради……………………..с.19

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Стаття 22. Перша сесія Вилківської міської ради…………………………...с.19

Стаття 23. Планування роботи Вилківської міської ради……………..........с.20

Стаття 24. Загальний порядок роботи ради………………………………….с.20

Стаття 25.Порядок скликання сесій Вилківської міської ради………..........с.21

Стаття 26. Підготовка питань до розгляду Вилківською міською радою...................................................................................................................с.22

Стаття 27. Порядок проведення сесії………………………………………....с.23

Стаття 28. Порядок прийняття рішень Вилківською міською радою....................................................................................................................с.27

Стаття 29. Документи (рішення, протоколи)  Вилківської міської ради......................................................................................................................с.28

Стаття 30. Здійснення державної регуляторної політики Вилківською

міською радою....................................................................................................с.29

Стаття 31. Депутатська етика. Дисципліна в діяльності Вилківської міської ради………………………………………………………………………..........с.31

Стаття 32. Запобігання корупції. Конфлікт інтересів…………….................с.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.

Вилківська міська  рада – представницький орган місцевого самоврядування

1. Вилківська  міська рада Ізмаїльського району Одеської області VIII скликання (далі – Вилківська  міська рада VIII скликання, Вилківська міська рада, міська рада, рада)  - це орган місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське і здійснює від її імені та в її інтересах повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових особ визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчами актами України, цим регламентом та іншими рішеннями ради.

3. Термін повноважень Вилківської міської ради, її загальний кількісний і персональний депутатський склад визначаються відповідно до законів України.

 

Стаття 2.

Організаційно-правова, матеріальна та фінансова засади діяльності  Вилківської міської ради

1. Вилківська  міська рада є юридичною особою, яка Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України наділена власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

2. Вилківська міська рада має власну печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в банківських установах України.

3. Вилківська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське здійснює право суб'єкта комунальної власності, що включає в себе рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету міста, селища, сел, інші кошти, землю, природні ресурси, що є власністю територіальної громади міста, селища, сел. Вилківська міська рада має право створювати, ліквідовувати, реорганізовувати і перепрофілювати підприємства, заклади, організації та установи комунальної власності територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське.

4. Бюджет Вилківської міської ради є самостійним, він не включається до Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів.

5. Вилківська міська рада може бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, зокрема, може звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації повноважень органу місцевого самоврядування та забезпечення виконання ним функцій місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 3.

Основні принципи діяльності Вилківської міської ради

1. Діяльність Вилківської міської ради базується на основних принципах місцевого самоврядування, встановлених ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Безперервність і ефективність роботи Вилківської міської ради забезпечується шляхом регулярного проведення сесій ради, засідань постійних комісій ради, засідань депутатських фракцій і груп, а також діяльністю депутатів міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради та інших виконавчих органів міської ради.

 

Стаття 4.

Використання державної та міської символіки
в діяльності Вилківської міської ради

1. На адміністративній будівлі Вилкове, міської ради та її виконавчого комітету (м. Вилкове, вул. Моряків - десантників, 18), а також на будівлях  селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, де розміщені інші виконавчі органи міської ради, адміністративних будівлях комунальних підприємств, установ та закладів обов’язково піднімаються Державний Прапор України.

2. За розпорядженням міського голови сесії Вилківської міської ради, їх пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці (виїзні сесії) або в іншому приміщенні адміністративного будинку Вилківської  міської ради та її виконавчого комітету.

3. У сесійній залі Вилківської міської ради, яка знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі міської ради та її виконавчого комітету, розміщуються державні символи України - прапор і герб.

4. Вилківська міська рада та її виконавчі органи сприяють популяризації використання міської, селища та села символіки – гербу та прапору міста, селища, села, туристичної символіки міста, селища, села.

5. Робочою мовою Вилківської міської ради, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова.

 

Стаття 5.

Порядок затвердження Регламенту Вилківської міської ради VIII скликання. Внесення змін та доповнень до Регламенту Вилківської міської ради VIII скликання

1. Регламент Вилківської міської ради VIII скликання затверджується на пленарному засіданні міської ради не пізніше ніж на другій сесії ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Регламент Вилківської  міської ради VIII скликання обов'язковий для виконання всіма депутатами міської ради, а також є обов'язковим для виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб.

3. У випадках, коли законами України для окремих питань встановлена  спеціальна процедура їх розгляду органами місцевого самоврядування, такі питання розглядаються відповідно до процедур та правил, встановлених цими законами.

4. У випадках, коли положення Регламенту Вилківської  міської ради не відповідають змінам у чинному законодавстві України, постійна комісія міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту Вилківської міської ради, розробляє та вносить на чергову сесію ради відповідні зміни/доповнення до Регламенту.

5. Контроль за відповідністю положень Регламенту Вилківської міської ради актуальним нормам законодавства покладається також на секретаря ради, на  юридичний відділ апарату виконавчого комітету Вилківської міської ради,  яким візуються проекти всіх рішень, що вносяться на розгляд Вилківської міської ради.

6. У разі виявлення невідповідності положень Регламенту Вилківської міської ради змінам у чинному законодавстві, юридичний відділ виконавчого комітету Вилківської міської ради інформує про це Вилківського міського голову, секретаря ради. Секретар ради направляє цю інформацію на розгляд постійної комісії міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту Вилківської міської ради.

7. До моменту внесення змін/доповнень до Регламенту Вилківської міської ради питання, яких стосуються зміни в чинному законодавстві України, Вилківською міською радою тимчасово не розглядаються.

8. Проекти рішень Вилківської міської ради, що стосуються змін і доповнень до Регламенту, ініціаторами яких є депутати, постійні комісії, депутатські фракції та групи, міський голова, виносяться на розгляд Вилківської міської ради виключно при наявності позитивного висновку постійної комісії Вилківської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту, або за пропозицією  секретаря ради та за умови виконання інших вимог, передбачених цим Регламентом.

9. Зміни та доповнення до Регламенту Вилківської міської ради вносяться шляхом прийняття радою відповідного рішення, за яке проголосувала більшість від загального складу міської ради.

10. Контроль за дотриманням і виконанням норм Регламенту Вилківської міської ради VIII скликання депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради покладається на міського голову та секретаря міської ради. Під час пленарних засідань контроль за дотриманням і виконанням норм Регламенту Вилківської міської ради  VIII скликання покладається на головуючого на пленарному засіданні сесії міської ради та секретаря ради, а також на постійну комісію міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту Вилківської міської ради. Контроль за дотриманням та виконанням норм Регламенту Вилківської міської ради VIII скликання виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами - в частині функцій і повноважень, передбачених Регламентом, покладається на міського голову та секретаря ради.

11. Регламент Вилківської міської ради VIII скликання діє до прийняття регламенту Вилківської міської ради наступного скликання.

 

 

РОЗДІЛ II.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ВИЛКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

 

Стаття 6.

Депутат Вилківської міської ради

1. Депутат Вилківської міської ради є представником інтересів територіальної громади міста  Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське,  якого відповідно до Конституції України та Виборчого кодексу України обрано на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

2. Повноваження депутата Вилківської міської ради починаються з моменту офіційного оголошення Вилківською міською територіальною виборчої комісією Ізмаїльського району Одеської області на першій сесії ради про результати виборів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

3. Депутату Вилківської  міської ради видається посвідчення і нагрудний знак. У разі дострокового припинення повноважень депутата посвідчення і нагрудний знак повинні  бути повернуті секретарю Вилківської міської ради.

4. Повноваження депутата Вилківської міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. В такому випадку Вилківський міський голова від імені Вилківської міської ради невідкладно інформує Вилківську міську територіальну виборчу комісію Ізмаїльського району Одеської області про дострокове припинення повноважень депутата ради.

5. Як представник інтересів всієї територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, депутат Вилківської міської ради наділяється і має всю повноту прав, які забезпечують його реальну і активну участь в діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе зобов'язання перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Кожен депутат Вилківської міської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій Вилківської міської ради.

6. Кожен депутат Вилківської міської ради зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7. У разі пропуску депутатом Вилківської міської ради більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії ради до складу якої він входить протягом року, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів Вилківська міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

8. У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні Вилківської міської ради, на засіданнях постійної або інших комісій Вилківської міської ради, до складу яких його обрано, депутат зобов'язаний до початку засідання проінформувати про це міського голову або секретаря міської ради, голову та секретаря відповідної комісії. Інформація про відсутність депутата вноситься до протоколу засідання ради та  відповідної комісії.

9. Контроль за участю депутатів у пленарних засіданнях Вилківської міської ради, засіданнях постійної або інших комісій Вилківської міської ради, до складу яких їх обрано, покладається на секретаря Вилківської міської ради.

   Секретар Вилківської міської ради щорічно узагальнює інформацію про участь депутата у пленарних засіданнях ради, постійної або інших комісіях ради та надає її на розгляд постійної комісії міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту Вилківської міської ради та секретаря Вилківської міської ради.

10. Депутат Вилківської міської ради за рішенням міського голови або секретаря ради у складі офіційної делегації може бути направлений за межі міста, в тому числі за кордон, для участі в семінарах, конференціях, для вивчення досвіду органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 7.

Права та обов’язки депутата Вилківської міської ради

1. Депутат Вилківської міської ради має право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях Вилківської  міської ради, а також на засіданнях постійної або інших комісій Вилківської міської ради, до складу яких його обрано. Депутат отримує право вирішального голосу з моменту набуття повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2. Кожен депутат Вилківської міської ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу Вилківської міської ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Повноваження депутата Вилківської міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею п’ятою Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Відповідно до статей 10, 18 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на виборчому окрузі, в Вилківській  міській раді та її органах депутат Вилківської міської ради зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України та законів України, виконувати акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламент Вилківської міської ради та інші нормативно-правові акти держави та міської ради, які визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі Вилківської міської ради, постійної комісії та інших її органів, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення Вилківської міської ради та її органів, Вилківського міського голови, інформувати їх про виконання даних йому доручень;

4) підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, що знаходяться на території Вилківської міської ради;

5) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу Вилківської міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших міських програм, міського бюджету, виконання рішень ради та доручень виборців;

6) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, інформувати про них Вилківську міську раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

7) визначити і оприлюднити дні, години та час прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, вживати заходів для їх оперативного вирішення.

5. Відповідно до статей 11, 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на виборчому окрузі, в Вилківській міській раді та її органах депутат Вилківської  міської ради має право:

1) офіційно представляти інтереси виборців та інтереси територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське в місцевих органах виконавчої влади, в відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, які віднесені до відання Вилківської міської ради;

2) ставити перед місцевими органами виконавчої влади, відповідними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та їх посадовими особами, а також перед керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, які зачіпають інтереси виборців, письмово вимагати їх вирішення; вносити пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями відповідно до закону, брати участь в їх розгляді;

3) обирати і бути обраним до органів Вилківської міської ради;

4) офіційно представляти інтереси виборців у Вилківській міській раді та її органах;

5) передавати головуючому текст свого не виголошеного виступу, тексти пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Вилківської міської ради або органу, в якому він бере участь.

6. В порядку, встановленому відповідними розділами цього Регламенту, що передбачено пунктом четвертим частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат Вилківської міської ради має право:

1) пропонувати питання для розгляду Вилківської міською радою та її органами;

2) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Вилківської міської ради та її органів, до порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3) вносити на розгляд Вилківської міської ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

4) вносити на розгляд Вилківської міської ради та її органів проекти рішень з питань, які віднесені до їх відання, поправки до них;

5) висловлюватися щодо персонального складу створюваних Вилківською міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

6) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, створених Вилківською міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданнях Вилківської міської ради та її органів;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії Вилківської міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних міській раді, а також з питань, які віднесені до компетенції ради, - інших органів і посадових осіб, які діють на території міста;

9) ставити в Вилківській міській раді та її органах питання про необхідність перевірки підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, закладів, установ, організацій;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і мотивів голосування, давати довідки;

11) знайомитися з текстами своїх виступів у стенограмах і протоколах засідань Вилківської міської ради та її органів до їх публікації;

12) оголошувати на засіданнях Вилківської міської ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування та які мають суспільне значення;

13) об'єднуватися з іншими депутатами Вилківської міської ради в депутатські групи, фракції, які створені та діють відповідно до цього Регламенту.

7. При здійсненні депутатських повноважень на виборчому окрузі депутат Вилківської міської ради також має право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом з питань депутатської діяльності посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які перебувають на території міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське; на отримання за письмовим зверненням від зазначених посадових осіб довідкових матеріалів та іншої інформації, які необхідні йому для здійснення депутатських повноважень;

3) вимагати усунення порушень законодавства і встановлення правового порядку.

 

Стаття 8.

Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання

1. Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі вимога депутата Вилківської міської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також до керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розміщених на території міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, здійснити певні дії, вжити заходів або дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Порядок та строки розгляду депутатського звернення, право депутата брати участь в розгляді свого звернення визначені ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

3. Якщо депутат Вилківської міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи, організації, підприємства, установи та їх посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у його зверненні питання у встановлений законом строк, депутат має право внести відповідний депутатський запит.

4. Депутатський запит - це підтримана більшістю голосів від загального складу Вилківської міської ради вимога депутата Вилківської міської ради до посадових осіб міської ради та її органів, до міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розміщені або зареєстровані на території міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, а також до голови Одеської обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів та управління обласної державної адміністрації з питань, віднесених до відання міської ради.

5. Депутатський запит може бути внесений депутатом Вилківської міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні сесії Вилківської міської ради. У разі внесення депутатського запиту в усній формі він оформляється секретаріатом сесії міської ради, після чого оформлений запит в письмовому вигляді передається головуючому на пленарному засіданні.

6. Текст депутатського запиту повинен містити: назву органу, організації, підприємства, установи або посадову особу, якій він адресований; сама вимога та обґрунтування вимоги; дату і підпис автора.

7. Депутатський запит розглядається в розділі «Депутатські запити» порядку денного пленарного засідання сесії Вилківської міської ради.

8. Депутатський запит зачитується його автором і при необхідності обговорюється депутатами. У разі підтримки Вилківською міською радою депутатського запиту апаратом виконавчого комітету Вилківської міської ради готується і подається на підпис міському голові відповідне рішення. Підписане рішення Вилківської міської ради разом із запитом направляється секретаріатом виконавчого комітету Вилківської міської ради адресату поштою.

9. Порядок і терміни розгляду депутатського запиту визначені ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

10. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії  Вилківської міської ради. Депутат Вилківської міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає ¼ присутніх на засіданні депутатів Вилківської міської ради. На засіданні Вилківської міської ради, на якому заплановано розгляд відповіді на депутатський запит, мають право бути присутніми посадові особи, до яких був звернений запит, або їх уповноважені представники. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Вилківська міська рада приймає рішення.

11. Депутатське запитання - це спосіб отримання депутатом Вилківської міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання сесії ради. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, рішення по ньому не приймається. Відповідь на депутатське запитання може бути озвучена на пленарному засіданні сесії Вилківської міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку.

 

Стаття 9.

Доручення виборців

1. Виборці можуть давати депутату Вилківської міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що стосуються потреб жителів міста,села,селища.

2. Доручення виборців повинні бути підтримані більшістю від присутніх на зборах, що фіксується протоколом зборів.

3. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має входити до компетенції Вилківської міської ради та її органів.

4. Порядок розгляду доручень виборців визначено статтею 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, міських та селищних цільових програм, при формуванні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань, і реалізуються з урахуванням матеріальних, в тому числі фінансових можливостей Вилківської міської ради.

            6. Депутат Вилківської міської ради періодично інформує виборців про результати розгляду їх доручень та свою особисту участь в організації їх виконання.

 

Стаття 10.

Помічник-консультант депутата Вилківської міської ради VIII скликання

1. Депутат Вилківської міської ради VIII скликання може мати одного помічника-консультанта, який працює на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатури помічника-консультанта депутата Вилківської міської ради VIII скликання, організацію його роботи здійснює особисто депутат Вилківської міської ради, який несе відповідальність за правомірність своїх рішень.

3. Вимоги до кандидатури помічника-консультанта депутата Вилківської міської ради, його права та обов'язки встановлені ст. 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Умови діяльності помічника-консультанта депутата Вилківської міської ради VIII скликання, опис посвідчення помічника-консультанта депутата Вилківської міської ради  VIII скликання встановлюються до чинного законодавства.

 

 

Стаття 11.

Форми безпосередньої участі жителів міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське у вирішенні питань місцевого значення та питань, віднесених до відання місцевого самоврядування

1. Відповідно до статей 7, 8, 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевий референдум, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи є формами безпосередньої участі жителів міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське у вирішенні питань місцевого значення, віднесених до відання місцевого самоврядування.

2. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. Рішення, прийняті жителями міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання на території міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське.

3. Порядок призначення і проведення місцевого референдуму, перелік питань, які вирішуються виключно референдумом, визначаються чинним законодавством України.

4. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

5. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається чинним законодавством України. Рішення загальних зборів громадян враховуються Вилківською міською радою та її органами в їх діяльності.

6. Члени територіальної громади міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське мають право ініціювати розгляд у Вилківській міській раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

7. Порядок внесення місцевої ініціативи визначається законодавством України.

8. Рішення Вилківської міської ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, оприлюднюється в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.

ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ ТА ГРУП

ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

 

 

 

Стаття 12.

Депутатські групи та фракції

          1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

          2. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

          3. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів ради.

          4. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.

          5. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

          6. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами міської ради.

          7. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

          8. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

 

 

Стаття 13.

Порядок утворення депутатських груп та фракцій

          1. Депутатські групи та фракції можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

          2. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

          3. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи (або фракції), обирають особу, яка очолює депутатську групу (або фракцію).

          4. Рішення про утворення групи (фракції), обрання осіб, що уповноважені представляти групу (фракцію), оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи або фракції. Протокол передається секретарю ради або, у разі відсутності секретаря, надсилається на адресу Вилківської міської ради разом із письмовим поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), для подальшої реєстрації групи (фракції) міською радою.  У протоколі та поданні вказується назва депутатської групи (фракції), її персональний склад, партійну належність членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

          5. Група чи фракція вважаються утвореними з моменту подання повідомлення про їх утворення.

Головуючий на найближчому пленарному засіданні міської ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської групи (фракції), її кількісний склад.

          6. Інформаційні матеріали про депутатську групу (фракцію) поширюються серед депутатів ради.

          7. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп чи фракцій.

8. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою статті 26 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

 

 

Стаття 14.

Права депутатських фракцій та груп

1. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

2. Вилківський міський голова сприяє у забезпеченні депутатських фракцій та груп-  приміщенням, необхідним обладнанням тощо.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV.

ВИЛКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА.

СЕКРЕТАР ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 15.

Вилківський міський голова

1. Вилківський  міський  голова (далі – міський  голова) є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.

2. Вилківський  міський голова обирається територіальною громадою міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, встановленому законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Термін повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

3. Повноваження новообраного міського  голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Вилківської міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією було оголошено рішення щодо його обрання та реєстрації.

4. Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

5. Вилкіський міський голова головує на пленарних засіданнях Вилківської міської ради, очолює виконавчий комітет Вилківської міської ради, підписує рішення Вилківської міської ради та її виконавчого комітету, видає розпорядження у межах своїх повноважень, в повному обсязі здійснює інші надані йому повноваження, передбачені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинним законодавством України.

6. Вилківський міський голова представляє територіальну громаду міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, Вилківську міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

7. При здійсненні наданих йому повноважень Вилківський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, відповідальним - перед Вилківською міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами Вилківської міської ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

8. Вилківський міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне та село Приморське на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше ніж половини депутатів Вилківської міської ради міський голова зобов'язаний відзвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів Вилківської міської ради у термін, встановлений радою. Конкретна дата звіту перед радою визначається на пленарному засіданні ради.

Вилківський міський голова щорічно звітує перед Вилківською міською радою про здійснення виконавчими органами міської ради державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності.

9. Рада може зажадати позачергового звіту міського голови, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

10. Вилківський міський голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Вилківської міської ради.

 

 

Стаття 16.

Секретар Вилківської міської ради

1. Секретар Вилківської міської ради працює в Вилківській міській раді на постійній основі.

2. Секретар Вилківської міської ради обирається Вилківською міською радою з числа її депутатів за пропозицією Вилківського міського голови. У випадках, встановлених статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропозиції щодо кандидатури секретаря ради можуть вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу Вилківської міської ради.

3. Повноваження секретаря міської ради, його обов'язки та функції встановлені частиною 3 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Вилківської міської ради у порядку, передбаченому Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Рішення про обрання секретаря міської ради та про дострокове припинення його повноважень відповідно до частини 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» приймається виключно шляхом таємного голосування.

 

Стаття 17.

Староста

1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю), міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів;

2. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської, селищної, міської ради.

3. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим міською радою.

5. Староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного села  у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села;

4) сприяє жителям відповідного села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

7. Повноваження старости можуть бути достроково припинені відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 18.

Постійні комісії ради

1. Постійні комісії Вилківської міської ради є органами Вилківської  міської ради, які обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених законодавством до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2. Створення та ліквідація постійних комісій, затвердження і зміна їх складу, обрання голів комісій є виключною компетенцією міської ради.

3. Пропозиції про створення та ліквідацію постійних комісій, їх чисельний та персональний склад, про кандидатури голів постійних комісій, про зміни в персональному складі постійних комісій вносяться на розгляд Вилківської міської ради за поданням міського голови за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Вилківської міської ради.

4. Постійні комісії обираються Вилківською міською радою на термін її повноважень у складі голови  і членів комісії. Інші питання внутрішньої структури комісії (в тому числі обрання заступника голови комісії, секретаря комісії) вирішуються відповідною комісією самостійно.

5. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» кожен депутат Вилківської міської ради зобов'язаний входити до складу однієї з постійних комісій, створених Вилківською міською радою. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

6. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

7. Перелік постійних комісій, їх функціональна спрямованість, порядок організації постійних комісій та їх діяльності, процедура переходу депутатів з однієї комісії в іншу та інші організаційні питання визначаються Положенням про постійні комісії Вилківської міської ради, який затверджується Вилківською міською радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

8.Дозволити у міжсесійний період розпорядженням міського голови за погодженням з  постійною  комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, розвитку малого та середнього бізнесу, міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності вносити зміни до бюджету Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

9.Постійні комісії є підзвітними  Вилківській міській раді та відповідальними перед нею.

 

 

 

Стаття 19.

Тимчасові контрольні комісії Вилківської міської ради

1. Тимчасові комісії ради є органами Вилківської міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що віднесені до повноважень місцевого самоврядування.

2. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.

3. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третини депутатів від складу ради.

4. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради

5. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, в закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи зобов'язані не розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

6. Тимчасові контрольні комісії Вилківської міської ради представляють на розгляд ради свої звіти і пропозиції.

7. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття Вилківською міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Вилківської міської ради.

 

 

 

Стаття 20.

Виконавчий комітет Вилківської міської ради

1. Виконавчий комітет Вилківської міської ради є виконавчим органом Вилківської міської ради, який створюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Вилківської міської ради, Вилківського міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до моменту формування нового складу виконавчого комітету Вилківською міською радою наступного скликання.

              2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією міського голови за винятком кандидатур осіб, які обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу виконавчого комітету за посадою.

3. Виконавчий комітет утворюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Депутати Вилківської міської ради, крім секретаря ради, не можуть входити до складу виконавчого комітету Вилківської міської ради.

5. Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

6. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаря ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим Регламентом.

7. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання відповіді по темі обговорення.

8. Кандидати на посади заступників голови обов’язково обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповіді на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій або груп ради.

9. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

10. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

11.  Якщо запропонована міським  головою кандидатура не дістала підтримки

необхідної більшості депутатів, міський  голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

12. Якщо запропоновані міським головою кандидатури заступників міського голови не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, то пропозиції щодо кандидатур заступників міського голови може вноситися на розгляд ради не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради. У разі якщо пропозиції щодо кандидатур на посади заступників міського голови не були затвердженні, то наступні нові пропозиції щодо кандидатур заступників міського голови вносить відповідний міський голова або за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу ради, представляє раді нові кандидатури, щодо яких проводиться нове обговорення і голосування.

13. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, керівників утворених радою органів підлягає розгляду й обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів надається слово для виступу.

14. Виконавчий комітет Вилківської міської ради відповідно до ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» очолює Вилківський міський голова.

15. Виконавчий комітет організовує свою роботу відповідно до Регламенту виконавчого комітету Вилківської міської ради, який затверджується виконавчим комітетом Вилківської міської ради.

16. Виконавчий комітет Вилківської міської ради може розглядати і вирішувати всі питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

 

Стаття 21.

Виконавчі органи Вилківської міської ради

1. Вилківська міська рада в межах затверджених нею структури та штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, які відносяться до відання виконавчих органів міської ради. Організаційні засади реалізації виконавчими органами Вилківської міської ради повноважень в сфері державної регуляторної політики визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Одночасно з рішенням про створення відділів, управлінь та інших виконавчих органів Вилківська міська рада затверджує їх положення.

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи Вилківської міської ради є підзвітними і підконтрольними Вилківській міській раді, підпорядкованими виконавчому комітету Вилківської міської ради та Вилківському міському голові.

 

 

РОЗДІЛ V.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 22.

Перша сесія Вилківської міської ради

            1. Перша сесія новообраної Вилківської міської ради скликається головою Вилківської міської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської області після реєстрації новообраних депутатів Вилківської міської ради нового скликання в кількості, яка забезпечує правомочність складу ради, та у строки, передбачені законодавством.

2. Засідання ради вважається правомочним за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради (стаття 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3. Перше пленарне засідання першої сесії Вилківської міської ради нового скликання відкриває голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської області, який інформує раду про результати виборів депутатів, а також про результати виборів Вилківського міського голови. . Повноваження новообраного міського  голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні Вилківської міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією було оголошено рішення щодо його обрання та реєстрації.

4. З моменту визнання повноважень депутатів Вилківської міської ради нового скликання новообраний Вилківський міський голова головує на пленарних засіданнях першої сесії Вилківської міської ради.

5. Якщо на момент проведення першої сесії Вилківський міський голова не обраний, про що на сесії Вилківської міської ради також інформує голова Вилківської міської територіальної виборчої комісії Ізмаїльського району Одеської області, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів у кількості п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря Вилківської міської ради. З моменту обрання секретаря Вилківської міської ради він головує на засіданнях ради.

 

Стаття 23.

Планування роботи Вилківської міської ради

1. Вилківська міська рада здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи.

2. Річний план роботи Вилківської міської ради на наступний календарний рік затверджується рішенням Вилківської міської ради з урахуванням вимог ст. 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в кінці поточного року.

3. Річний план містить головні напрямки роботи Вилківської міської ради та її постійних комісій, основні питання порядку денного чергових сесій міської ради, перелік заходів щодо практичної реалізації напрямків роботи ради та її постійних комісій із зазначенням виконавців.

4. План роботи ради на наступний календарний рік розробляється апаратом  виконавчого комітету Вилківської міської ради під керівництвом секретаря міської ради на підставі пропозицій міського голови, секретаря ради, постійних комісій міської ради, виконавчого комітету міської ради.

5. Перед внесенням річного плану роботи ради на затвердження Вилківської міської ради проект документу обговорюється на засіданнях постійних комісій.

6. Вилківська міська рада щорічно заслуховує звіт секретаря Вилківської міської ради про виконання річного плану роботи ради.

7. Планування роботи Вилківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік здійснюється шляхом затвердження такого плану рішенням ради не пізніше 15 грудня поточного року.

8. Загальний контроль за виконанням річного плану роботи Вилківської міської ради здійснює Вилківський міський голова або секретар Вилківської міської ради.

 

 

 

 

Стаття 24.

Загальний порядок роботи ради

1. Вилківська міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій.

2. Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності - не рідше одного разу на місяць.

3. Чергові сесії Вилківської міської ради проводяться в робочі дні.

4. Сесії Вилківської міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. У разі необхідності Вилківська міська рада більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів може прийняти рішення про проведення пленарного засідання в закритому режимі. У закритому режимі можуть розглядатися також окремі питання порядку денного пленарного засідання сесії. На закритому пленарному засіданні можуть бути присутні виключно депутати і визначені Вилківським міським головою або секретарем ради особи, присутність яких необхідна для розгляду питань.

5. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

6. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

7. Громадяни, присутні на пленарному засіданні, зобов'язані дотримуватися встановленого на сесії порядку, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається в залі та інших дій, що заважають роботі Вилківської міської ради. У разі порушення порядку такі особи за розпорядженням головуючого або секретаря ради, а також за пропозицією постійної комісії Вилківської міської ради, до функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту, можуть бути видалені з приміщення, в якому проходить пленарне засідання сесії Вилківської міської ради.

8. Загальні питання роботи постійних комісій ради визначаються Положенням про постійні комісії Вилківської міської ради VIII скликання, яке затверджується Вилківською міською радою.

9. На період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корона вірусної інфекції (COVID-19) на території  України, Вилківська  міська рада працює в особливому режимі, який  встановлюється окремим рішенням ради.

10. Для забезпечення безпеки депутатів Вилківської міської ради  та дотримання санітарних норм у період виникнення та поширення, локалізації та ліквідації спалахів епідемій, коронавірусної інфекції, пленарні засідання міської ради та депутатські комісії в залежності від рівня епідемічної небезпеки (жовтий, червоний) проводити в дистанційному режимі у форматі відеоконференції/аудіо конференцій з відео фіксацією.

11. В умовах воєнного стану для забезпечення безпеки депутатів Вилківської міської ради пленарні засідання міської ради та депутатські комісії проводити в дистанційному/змішаному режимі у форматі відеоконференції/аудіо конференцій з відео фіксацією.

 

 

 

 

Стаття 25.

Порядок скликання сесій Вилківської міської ради

1. Сесії Вилківської міської ради скликаються Вилківським міським головою, про що видається відповідне розпорядження.

2. Сесія Вилківської міської ради також може бути скликана іншими суб'єктами за умов та в порядку, що передбачені частинами шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі за пропозицією виконавчого комітету Вилківської міської ради.

3. Розпорядження міського голови про скликання сесії Вилківської міської ради доводиться до відома депутатів Вилківської міської ради і населення не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення сесії шляхом розміщення розпорядження на Офіційному сайті  «Вилківська міська рада» (https://vylkivska-gromada.gov.ua/) та надсилання на електронну пошту депутатам. Позачергова сесія повинна скликатися виключно у випадках що стосуються: виконання рішень, постанов, ухвал судів, ліквідації стихійних лих і наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби з епідеміями, епізоотіями; забезпечення стабільної життєдіяльності міста, необхідності невідкладного виконання заходів цільових міських програм; питань формування та наповнення бюджету, необхідності внесення змін до рішень Вилківської міської ради, що пов'язано зі змінами в законодавстві, інших термінових та важливих питань доводиться до відома депутатів Вилківської міської ради і населення міста не пізніше, ніж за день до сесії.

4. Сесія Вилківської міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради у трьохденний строк а рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення.

5. У разі якщо Вилківський міський голова або секретар Вилківської міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу однієї третини депутатів від загального складу ради,  виконавчого комітету Вилківської міської ради, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. У такому випадку головуючий на засіданні обирається рішенням ради.

6. У розпорядженні міського голови про скликання сесії міської ради вказуються дата і час, місце проведення пленарного засідання та рекомендований порядок денний, який формується з питань для розгляду Вилківською міською радою.

 

Стаття 26.

Підготовка питань до розгляду Вилківською міською радою

1. Пропозиції щодо питань для розгляду Вилківською міською радою можуть вноситися Вилківським міським головою, постійними комісіями Вилківської міської ради, депутатами Вилківської міської ради, виконавчим комітетом Вилківської міської ради та іншими суб'єктами, визначеними частиною тринадцятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Пропозиції про прийняття Вилківською міською радою рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться на розгляд ради міським головою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та положень цього Регламенту.

3. Пропозиції щодо питань для розгляду Вилківською  міською радою на черговій сесії для включення їх до рекомендованого порядку денного чергової сесії міської ради та до розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради, подаються Вилківському міському голові не пізніше ніж за 10 днів до найближчої чергової сесії міської ради.

4. Пропозиції щодо питань для розгляду Вилківською міською радою подаються у вигляді проектів рішень міської ради, оформлених та погоджених відповідно до вимог Інструкції з організації роботи з документами в Вилківській міській раді, її виконавчих органах та апарату виконкому міської ради.

5. Проекти рішень міської ради обов'язково повинні бути узгоджені головою профільної постійної комісії, секретарем Вилківської міської ради, заступником Вилківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, до компетенції якого віднесено підняте в проекті рішення питання, юридичним відділом виконавчого комітету, автором та виконавцем проекту рішення. Проекти рішень, які подаються депутатами Вилківської міської ради для включення до порядку денного чергової сесії, попередньо повинні бути розглянуті та узгоджені усіма постійними комісіями ради з оформленням відповідних висновків комісій.

6. Пропозиції щодо питань для розгляду Вилківською міською радою на черговій сесії, оформлені та/або подані з порушенням вимог та термінів, встановлених цією статтею Регламенту, приймаються до відома, але до  розпорядження міського голови про скликання чергової сесії міської ради з попереднім порядком денним не включаються.

7. Виконавчий комітет Вилківської міської ради попередньо розглядає проекти міських програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань, бюджету міста Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Вилківської міської ради.

8. Проекти рішень Вилківської міської ради, попередньо розглядаються постійними комісіями, секретарем Вилківської міської ради, виконавчим комітетом Вилківської міської ради та  передаються на розгляд голови Вилківської міської ради.

Проекти рішень міської ради, включені Вилківським міським головою до рекомендованого порядку денного сесії, не пізніш чим на наступний день після підписання міським головою розпорядження про скликання сесії розміщуються виконавчим комітетом Вилківської міської ради у відповідному розділі Офіційного сайту «Вилківська міська рада». Одночасно вказані проекти рішень надсилаються на електрону пошту депутатам міської ради - на електроні адреси, надані ними до виконавчого комітету. Секретар міської ради організовує та контролює передачу депутатам проектів рішень.

Для забезпечення засідань постійних комісій міської ради секретарем ради Вилківської міської ради один комплект проектів рішень у паперовому вигляді передається голові постійної комісії.

9. У день пленарного засідання чергової сесії ради при формуванні порядку денного міським головою можуть бути запропоновані для включення до порядку денного додаткові питання, що стосуються: виконання рішень, постанов, ухвал судів, ліквідації стихійних лих і наслідків надзвичайних ситуацій, боротьби з епідеміями, епізоотіями; забезпечення стабільної життєдіяльності міста, необхідності невідкладного виконання заходів цільових міських програм; питань формування та наповнення бюджету, необхідності внесення змін до рішень Вилківської міської ради, що пов'язано зі змінами в законодавстві, інших термінових та важливих питань. Додаткові питання, які пропонуються міським головою для включення до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради, з огляду на їх важливість та терміновість можуть бути оформлені відповідно до частини п’ятої цього розділу після їх розгляду та прийняття Вилківської міською радою або профільна постійна комісія, депутатських фракцій та груп, у зв’язку невідкладною потребою, має право за відповідними висновками, включити  в порядок денний  питання, яке підлягає  розгляду на пленарному засіданні ради.

10. Усі проекти рішень, які подаються на розгляд Вилківської міської ради, повинні бути оформлені відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

 

Стаття 27.

Порядок проведення сесії

1. Сесія Вилківської міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Пленарне засідання сесії Вилківської міської ради починається у встановлений час. Загальний час пленарного засідання сесії, включаючи перерви, не повинен перевищувати 8 годин на день.

3. На пленарних засіданнях сесій Вилківської міської ради головує Вилківський міський голова. У випадках, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на пленарному засіданні сесії головують інші особи, визначені законом.

4. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

5. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.

6. Головуючий відкриває пленарне засідання сесії Вилківської міської ради. Головуючий також оголошує перерви в пленарному засіданні сесії і встановлює час перерви. Як правило, головуючий через кожні дві години роботи - перерва на 20 хвилин, через чотири години роботи - оголошує обідню перерву на 30 хвилин. У разі необхідності головуючий може оголосити перерву в пленарному засіданні сесії на більш тривалий період, який не повинний перевищувати 2 годин.

7. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

8. Закриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після розгляду всіх питань порядку денного процедурним голосувнням більшістю депутатів від загального складу ради.

9. Пленарне засідання Вилківської міської ради починається і закінчується виконанням Державного Гімну України.

10. Міський голова і секретар міської ради входять до президії пленарного засідання Вилківської міської ради.

11.  Головуючий на пленарному засіданні сесії Вилківської міської ради:

1) відкриває  пленарні засідання сесії, оголошує перерви та встановлює їх час;

2) інформує депутатів Вилківської міської ради про осіб, запрошених на пленарне засідання сесії;

3) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, пропонує для включення в проект порядку денного пленарного засідання сесії додаткові питання;

4) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;      

5) організовує розгляд питань;

6) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

7) керує пленарним засіданням сесії, дає доручення секретаріату сесії міської ради, стежить за виконанням положень Регламенту Вилківської міської ради  під час пленарних засідань сесії;

8) надає слово депутатам міської ради в порядку, передбаченому цим Регламентом, для доповідей, співдоповідей, виступів, повідомлень, оголошень, оголошень депутатських запитів і зауважень до порядку ведення пленарного засідання сесії;

9) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

10) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

11) під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті;

12) головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання;

13) з питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач;

14) проводить голосування з питань, які розглядає рада, ставить на голосування проекти рішень Вилківської міської ради, оголошує результати голосування;

15) надає слово доповідачам і співдоповідачам, запрошеним особам;

16) підписує протокол  пленарного засідання сесії, рішення Вилківської міської ради та додатки до них, прийняті на пленарних засіданнях сесії під його головуванням;

17) забезпечує порядок на пленарному засіданні сесії; у випадках, встановлених Регламентом Вилківської міської ради, позбавляє виступаючих слова, видаляє з приміщення, де проводиться пленарне засідання сесії;

18) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Регламентом Вилківської міської ради.

12. Перед початком кожного пленарного засідання сесії секретарем Вилківської міської ради проводитися поіменна реєстрація депутатів.

13. Контроль за достовірністю реєстрації депутатів здійснює секретар Вилківської міської ради. Головуючий або секретар ради має право без прийняття протокольного рішення провести додаткову реєстрацію депутатів.

14. На початку кожної сесії за пропозицією головуючого відкритим голосуванням рада обирає Робочі органи сесії ради.

15. Робочі органи сесії ради складаються: з Секретаря пленарного засідання, який обирається для ведення протоколу пленарного засідання сесії та Лічильної комісії.

 16. Лічильна комісія:

  1) лічильна комісія - це робочий орган пленарного засідання ради, що створюється з числа депутатів, присутніх на пленарному засіданні, з метою  організації таємного, відкритого, поіменного голосування та підрахування голосів;

  2) лічильна  комісія формуються не менше як з трьох депутатів;

  3) лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією депутатів присутніх на пленарному засіданні. Підрахунок голосів під час обрання першої лічильної комісії здійснює головуючий;

  4) лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито;

  5) у роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування;

  6) рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії;

  7) стежить за виконанням положень цього Регламенту під час пленарного засідання сесії, дотриманням організаційно-технічних параметрів проведення пленарного засідання;

  8) приймає звернення, питання, довідки, заявки, заяви, які надходять від депутатів під час пленарного засідання сесії, передає їх головуючому.

17. Перед затвердженням порядку денного пленарного засідання сесії міської ради головуючий надає можливість депутатам Вилківської міської ради виступити з оголошеннями, які стосуються питань, передбачених статтею 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

18. Проект порядку денного пленарного засідання сесії, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, приймається за основу більшістю від загального складу ради. За необхідності міський голова має право уточнити проект порядку денного: внести в нього додаткові питання або виключити з проекту порядку денного окремі питання. Після обговорення порядок денний пленарного засідання приймається в цілому більшістю від загального складу ради.

19. Депутат Вилківської міської ради має право брати участь в дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на пленарних засіданнях сесій Вилківської міської ради, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і мотивів голосування, надавати довідки. Головуючий має право надати слово іншим особам, запрошеним на пленарне засідання сесії або присутнім на ньому, для оголошень, заяв або виступів (не більше 5 хвилин).

20. Головуючий в разі порушення регламенту виступів і вимог дисципліни, неетичної поведінки, порушення інших положень цього Регламенту зобов'язаний перервати і попередити виступаючого, а в разі повторення порушення - зобов'язаний позбавити виступаючого слова і має право видалити його з приміщення, де проводиться пленарне засідання сесії Вилківської міської ради.

21. На пленарних засіданнях Вилківської міської ради встановлюються такі обмеження часу виступів:

1) доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин;

2) співдоповіді з питань порядку денного - до 5 хвилин;

3) питання по доповіді та співдоповіді та відповіді на них - в загальному до 15 хвилин з одного питання порядку денного;

4) обговорення доповіді - в загальному до 15 хвилин з одного питання порядку денного;

5) виступ в обговоренні - до 3 хвилин;

6) оголошення, звернення, питання - до 1 хвилини;

7) відповідь на питання - до 1 хвилини.

22. Розгляд проектів рішень з питань, включених до порядку денного сесії Вилківської міської ради, включає в себе:

1) доповідь і співдоповідь щодо проекту рішення;

2) виступи депутатів у порядку обговорення проекту рішення (дебати) та  питання по доповіді та співдоповіді і відповіді на них;

3) прийняття проекту рішення за основу;

4) внесення змін та доповнень до проекту рішення, підготовлених відповідно до частини 23 цієї статті цього Регламенту;

5) голосування за внесення змін і доповнень до проекту рішення;

6) заключне слово доповідача і співдоповідача;

7) прийняття проекту рішення в цілому.

За пропозицією головуючого або секретаря Вилківської міської ради, депутатів Вилківської міської ради окремі питання, внесені до порядку денного сесії, можуть розглядатися блоком. За таку пропозицію рада приймає процедурне рішення за більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Перераховані головуючим проекти рішень обговорюються і ставляться блоком на голосування за основу, потім до проектів рішень можуть бути в установленому Регламентом порядку внесені зміни і доповнення, після чого головуючий ставить перераховані проекти рішень на голосування в цілому. За пропозицією головуючого, депутатів Вилківської міської ради питання, внесені до порядку денного сесії, також можуть розглядатися за спрощеною процедурою. За таку пропозицію рада приймає процедурне рішення. Після обговорення проекту рішення і питань до доповідачів, співдоповідачів головуючий ставить проект рішення на голосування одночасно за основу і в цілому.

23. Зміни і доповнення до проектів рішень, внесених до затвердженого радою порядку денного пленарного засідання сесії  вносяться до протоколу сесії та відомості голосування  з поміткою «зі змінами».

Профільна постійна комісія, у зв’язку невідкладною потребою, має право за відповідними висновками, включити  в порядок денний  питання, яке підлягає  розгляду на пленарному засіданні ради.

Зміни і доповнення, підготовлені та подані із порушенням вищезазначеного порядку, повертаються їх автору та радою не розглядаються.

24. Заяви щодо надання слова у дебатах з питань, включених до порядку денного, подаються депутатами Вилківської міської ради. Питання до доповідача можуть бути задані депутатом усно або письмово. Депутат ради виступає на пленарному засіданні після надання йому слова головуючим відповідно до черговості поданих заявок. З кожного питання порядку денного депутат може виступити один раз. Можливість для повторного виступу надається депутату за рішенням не менше ніж половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії за умови, що під час обговорення ради були надані документи і відомості, раніше невідомі депутату, що вже виступив. Міський голова, секретар міської ради можуть взяти слово для виступу, повідомлення, довідки - до п'яти хвилин - позачергово.

25. Дебати можуть бути припинені або продовжені за рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії. Якщо депутат не мав можливості виступити в зв'язку з припиненням дебатів, він має право подати текст свого виступу в секретаріат сесії міської ради для залучення тексту виступу до протоколу засідання сесії.

26. Під час пленарного засідання сесії  апарат виконавчого комітету Вилківської міської ради веде аудіо/відео запис, на підставі якого оформлюються протокол сесії.

27. У кінці кожного пленарного засідання сесії в розділі «Різне» відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів з короткими (до п'яти хвилин) заявами і повідомленнями.

Стаття 28.

Порядок прийняття рішень Вилківської міською радою

 

1. Рішення Вилківською міською радою приймаються на її пленарному засіданні більшістю від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. При встановленні результатів голосування, у випадках передбачених законами України, враховується голос Вилківського міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами чотири і шістнадцять статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Крім того таємне голосування може бути проведено за пропозицією головуючого, депутатів Вилківської міської ради, яке підтримано більшістю від загального складу ради. 

4. Результати всіх поіменних голосувань підлягають обов'язковому оприлюдненню і наданню на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати поіменних голосувань розміщуються у п’ятиденний строк на Офіційному сайті «Вилківська міська рада», де зберігаються протягом необмеженого терміну. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

5. Депутат міської ради має право ознайомитися з результатами відкритого поіменного голосування і в разі необхідності може протягом трьох робочих днів з дня голосування звернутися з письмовою заявою на ім'я міського голови з поясненням причин свого неголосування з того чи іншого питання. Такі заяви додаються до протоколу сесії міської ради. У разі, коли голос депутата відповідно до його заяви під час голосування з того чи іншого питання не було враховано з незалежних від нього причин, в результаті відкритого поіменного голосування з такого питання, які розміщуються на Офіційному сайті «Вилківська міська рада»  після загального результату голосування з даного питання вноситься запис: «* Надійшла заява депутата (вказується ПІБ) про те, що його голос («ЗА»,« ПРОТИ»,«УТРИМАВСЯ ») при голосуванні з цього питання не було враховано, а в самому записі про результат голосування даного депутата «Не голосував» розміщується знак виноски «*».

6. Секретаріат сесії міської ради також виконує функції лічильної комісії при проведенні таємного голосування. Таємне голосування проводиться шляхом голосування бюлетенями.

7. Бюлетені для таємного голосування повинні містити всю необхідну для таємного голосування інформацію. Форма і текст бюлетеня для таємного голосування встановлюються лічильною комісією і протокольно затверджуються радою. Бюлетені виготовляються апаратом виконавчого комітету Вилківської міської ради під контролем лічильної комісії згідно із затвердженою радою формою і в кількості, що дорівнює кількості зареєстрованих на пленарному засіданні сесії депутатів міської ради плюс один бюлетень для міського голови. Кожен бюлетень перед голосуванням підписується головою і секретарем лічильної комісії.

8. У бюлетені вказуються варіанти голосування: «За», «Проти», «Утримався». Голосуючий викреслює непотрібні варіанти, залишаючи один, який відображає його думку.

9. Перед початком таємного голосування голова лічильної комісії роз'яснює депутатам порядок голосування.

10. Кожному депутату і міському голові видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються депутатам і міському голові лічильною комісією, про що вони розписуються в спеціальній відомості відповідно до списку голосуючих. Відомість додається до протоколу засідання.

11. Заповнення бюлетенів проводиться депутатами чорнильною або кульковою ручкою в кабіні для таємного голосування, яка встановлюється в приміщенні, де проводиться пленарне засідання ради. Опечатана печаткою Вилківською міської ради, з підписами голови і секретаря лічильної комісії, урна для голосування розміщується в поле зору лічильної комісії та депутатів.

12. Недійсними є бюлетені невстановленої форми, бюлетені, заповнені не чорнильною і не кульковою ручками, бюлетені, в яких залишено два і більше варіантів голосування.

13. За результатами таємного голосування лічильна комісія складає і підписує протокол.

14. Рішення вважається прийнятим з моменту оголошення головою лічильної комісії на пленарному засіданні результатів таємного голосування. Члени лічильної комісії оформляють за підсумками таємного голосування рішення Вилківської міської ради, візують його як виконавці і подають на підпис міському голові.

15. Протоколи лічильної комісії, відомість про отримання депутатами бюлетенів і запечатані в конверті бюлетені додаються до оригіналу рішення міської ради, прийнятого шляхом таємного голосування.

16. Рішення ради з процедурних питань приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії. Процедурним питанням вважається питання регулювання роботи пленарного засідання Вилківської міської ради. Окремого рішення у вигляді документа з процедурного питання не оформлюється.

17. Процедурні питання це:

1) зміна черговості розгляду питань порядку денного пленарного засідання сесії;

2) встановлення часових обмежень для виступів і дискусій в цілому;

3) надання додаткового часу для виступу і про зміну черговості виступів;

4) затвердження форми бюлетеня для таємного голосування;

5) перерахунок голосів (переголосування);

6) встановлення терміну відповіді на депутатський запит;

7) обрання секретаріату сесії міської ради;

8) про припинення дебатів.

18. Проекти рішень, які запропоновані на розгляд Вилківської міської ради, публікуються на Офіційному сайті «Вилківська міська рада»,  в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виробничої необхідності, термінових та важливих питань, в тому числі що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, ліквідації надзвичайних ситуацій, і в інших випадках, передбачених законом і цим Регламентом, коли такі проекти рішень публікуються вже безпосередньо після їх підготовки.

 

Стаття 29.

Документи (рішення, протоколи) Вилківської міської ради

 

1. Рішення Вилківської міської ради в п'ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено Вилківської міським головою і внесено на розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий термін на сесії повторно розглянути таке рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

2. Офіційні тексти рішень і інших документів нормативно-правового характеру Вилківської міської ради, протоколи засідань ради розміщуються на Офіційному сайті «Вилківська міська рада», в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», та надаються на запити про доступ до публічної інформації.

3. Рішення Вилківської міської ради та додатки до них (після внесення технічних правок до них, виправлення помилок - за необхідності), протокол сесії Вилківської міської ради підписує міський голова або головуючий на пленарному засіданні Вилківської міської ради.

4. Рішення Вилківської міської ради та додатки до нього підписуються не пізніше ніж через п'ять днів після їх прийняття (крім рішень, які зупинені міським головою).

5. Рішення Вилківської міської ради реєструються апаратом виконавчого комітету Вилківської міської ради шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера із застосуванням номера поточного скликання ради. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах скликання ради. Датою реєстрації рішення ради є дата його прийняття.

6. Рішення Вилківської міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті «Вилківська міська рада» якщо Вилківською міською радою не встановлено більш пізніший строк набуття ними чинності.

7. Рішення Вилківської міської ради не нормативно-правового характеру і рішення індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття, крім випадків, встановлених частиною четвертою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 30.

Здійснення державної регуляторної політики Вилківською міською радою.

1. Реалізація повноважень у сфері здійснення державної регуляторної політики, покладених на Вилківську міську раду відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», покладається на постійну комісію міської ради, визначену Положенням про постійні комісії Вилківської міської ради  (далі - відповідальна постійна комісія).

2. Планування діяльності Вилківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ».

3. Вилківська міська рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити перелік видів актів і назв проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розробку проектів регуляторних актів. Затверджений план, а також зміни і доповнення до нього розміщуються на Офіційному сайті «Вилківська міська рада» в порядку, передбаченому статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше ніж у десятиденний строк після їх затвердження. Якщо Вилківська міська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до вже затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, міська рада не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд Вилківської міської ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту за пропозицією відповідальної постійної комісії вносить відповідні зміни в план.

4. Підготовка аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, які вносяться на розгляд Вилківської міської ради, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У разі внесення на розгляд сесії Вилківської міської ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про повернення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, що внесли цей проект.

5. Виконання вимог законодавства в сфері регуляторної політики в частині підготовки регуляторних актів для розгляду Вилківською міською радою покладається на розробників проектів.

6. Проект регуляторного акта, що вноситься на розгляд Вилківської міської ради, разом з аналізом регуляторного впливу подається в відповідальну постійну комісію для вивчення та надання висновку щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

7. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку про регуляторний вплив проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом і підписаним аналізом регуляторного впливу надсилається до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику (далі - уповноважений орган), для підготовки в установленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо вдосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу). Терміни підготовки відповідальної постійною комісією експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених на розгляд Вилківської міської ради проектів регуляторних актів не повинні перевищувати одного місяця.

8. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії Вилківської міської ради, експертного висновку про регуляторному вплив цього проекту і пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9. Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

10. Висновки відповідальної постійної комісії і пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення постійній комісії ради, до компетенції якої належить сфера застосування проекту регуляторного акта, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія сама є такою комісією.

11. При розгляді проекту регуляторного акта на пленарному засіданні сесії Вилківської міської ради голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії про їх прийняття.

12. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій проводиться до внесення цих проектів на розгляд Вилківської міської ради.

13. За рішенням Вилківської міської ради або відповідальної постійної комісії: оприлюднюються проекти регуляторних актів, що не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради; можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії Вилківської міської ради.

14. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії Вилківської міської ради, якщо інше не встановлено в рішенні Вилківської міської ради або відповідальної постійної комісії.

15. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії Вилківської міської ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та відповідальній постійній комісії ради.

16. Регуляторний акт не може бути прийнятий Вилківської міською радою при наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) відсутній аналіз регуляторного впливу;

2) проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення одного з цих обставин Вилківська міська рада має право скасувати або призупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

17. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Вилківської міською радою, забезпечується виконавчими органами міської ради. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого Вилківською  міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня його опублікування направляється постійній комісії ради, до компетенції якої належить сфера застосування регуляторного акту.

18. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого Вилківською міською радою, приймає постійна комісія ради, до компетенції якої належить цей регуляторний акт, або розробник проекту регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності.

19. Вилківська міська рада заслуховує щорічний звіт Вилківського міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Вилківської міської ради. Щорічний звіт Вилківського міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Вилківської міської ради розміщується на Офіційному сайті «Вилківська міська рада» (https://vylkivska-gromada.gov.ua/) та в одному з друкованих засобів масової інформації.

 

Стаття 31.

  Депутатська етика. Дисципліна в діяльності Вилківської міської ради

 

1. Депутат Вилківської міської ради як представник інтересів територіальної громади місто Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське і член Вилківської міської ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, зобов'язаний дотримуватися наступних правил депутатської етики:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади місто Вилкове, селище Біле, село Десантне, село Новомиколаївка, село Мирне, село Приморське;

2) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих цілях;

3) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, які розглядалися на закритих засіданнях Вилківської міської ради та її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, які охороняються законом, або які стали йому відомі у зв'язку з участю в депутатських перевірках;

5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів Вилківської міської ради, громадян;

6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням депутатських повноважень.

2. Присутні на пленарних засіданнях сесій Вилківської міської ради, на засіданнях постійних або тимчасових контрольних комісій, робочих груп не повинні вживати образливі висловлювання, ненормативну лексику, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні зобов'язаний попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів та може позбавити його права виступу на даному засіданні.

3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не по суті обговорюваного питання, головуючий має право позбавити його слова. Частина виступу, яка була виголошена виступаючим після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання сесії Вилківської міської ради.

4. Якщо головуючий на пленарному засіданні звертається до виступаючого, останній повинен припинити свій виступ. У разі невиконання цієї вимоги головуючий має право перервати його виступ.

5. Під час пленарного засідання сесії Вилківської міської ради депутати і присутні особи повинні утримуватися від дій, які перешкоджають роботі пленарного засідання (вигуки з місця, вигуки, оплески і так далі).

6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання сесії міської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

7. Головуючий у разі порушення запрошеними і присутніми вимог дисципліни, прояви неетичної поведінки зобов'язаний попередити їх про необхідність дотримуватися встановленого порядку, а в разі повторення порушення - має право видалити їх з пленарного засідання сесії Вилківської міської ради.

 

Стаття 32.

Запобігання корупції. Конфлікт інтересів

1. На депутатів Вилківської міської ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені антикорупційним законодавством.

2. Депутатам Вилківської міської ради забороняється використовувати свої повноваження або своє положення та пов'язані з цим можливості для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати державне або комунальне майно в приватних інтересах.

3. Депутати Вилківської міської ради зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

4. Вилківський міський голова, секретар Вилківської міської ради, депутати Вилківської міської ради беруть участь в розгляді, підготовці і прийнятті рішень стосовно яких у них є конфлікт інтересів, виключно за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання постійної комісії, пленарного засідання сесії Вилківської міської ради, на яких розглядаються відповідні питання.

5. Здійснення контролю за виконанням вищезазначеної  вимоги депутатами Вилківської міської ради, надання депутатам консультацій і роз'яснень з питань попередження та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, яке може бути неправомірною вигодою і подарунками, покладається на постійну комісію міської ради, до функціональної спрямованості якої в відповідно до Положення про постійні комісії Вилківської міської ради  віднесені дані питання.

Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

 

 

Секретар ради                                                                              Лариса АРАНСОН

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь